Đề và đáp án chi tiết Toán chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2- 2017

Đề và đáp án chi tiết Toán chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2- 2017

Đây là đề Toán khá hay các em học sinh có thể tham khảo.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

0 1 2 3 4 5 6Câu 1: Bạn An ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay là . Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ đến giây thứ

Câu 3:  Cho lăng trụ tam giác có đáy  là tam giác đều cạnh hình chiếu của  xuống  là tâm  đường tròn ngoại tiếp tam giác . Biết hợp với đáy  một góc , thể tích lăng trụ là