Đề và đáp án chi tiết đề thi thử Toán của Sở Hà Nội 2018, 2017

Đề và đáp án chi tiết đề thi thử Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội 2018, 2017

DE HA NOI TOAN 12 2018

DE HA NOI TOAN 12 2018 2 DE HA NOI TOAN 12 2018 3 DE HA NOI TOAN 12 2018 4
DE HA NOI TOAN 12 2018 5

Đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất sau buổi thi và được đăng tải trong khóa học: Khóa luyện đề 2018

hn2 hn1 hn3 hn5 hn4 hn6 hn7

Đề và đáp án chi tiết đề thi thử Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội 2018, 2017

Một số câu trong đề thi thử Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội 2017

Câu 13: Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít. Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m2 .Chi phí để làm mặt đáy là 120.000 đ/m2 .Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được.(Giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể).

Câu 28: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0), B(-2;0;3), M(0;0;1) và N(0;3;1). Mặt phẳng (P) đi qua các điểm M, N sao cho khoảng cách từ điểm B đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ điểm A đến (P). Có bao nhiêu mặt phẳng (P) thỏa mãn đề bài?

Câu 31: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v1(t)=7t(m/s) . Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp. Ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc a=-70(m/s2) . Tính quãng đường S(m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

Câu 48: Cho hàm số  liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị , trục hoành, hai đường thẳng x = a, x = b ( như hình vẽ dưới đây). Giả sử SD là diện tích của hình phẳng D.  Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây?

Câu 40: Ông Việt dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu (triệu đồng, ) ông Việt gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ mua một chiếc xe gắn máy giá trị 30 triệu đồng.

 Đề và đáp án chi tiết đề thi thử Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội 2018, 2017