Đề tuyển sinh sinh vào lớp 10 trường THCS An Thượng

Đề tuyển sinh sinh vào lớp 10 trường THCS An Thượng 

34046286_1647879005327664_6493587717979373568_n

HÌNH HỌC 

Bài 4:  cho tam giác ABC là tam giác nhọn, AB<AC, nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại M. Kẻ đường cao BF của tam giác ABC ( F thuộc AC). Từ F kẻ đường thẳng song song với MA cắt AB tại E. Gọi H là giao điểm của CE và BF; D là giao điểm của AH và BC.

  1. chứng minh AEF = BCF và tứ giác BCFE nội tiếp.
  2. chứng minh: (MA)^2 = MB.MC.
  3. gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh D, I, E, F cùng thuộc một đường tròn.
  4. từ H kẻ đường thẳng vuông góc của HI cắt AB, AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh H là trung điểm của PQ.