Đề tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu

Đề tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu

34046912_1001481966676645_689169284085055488_o

 

HÌNH HỌC 

Bài 4:cho đường tròn (O) có đường kính AB, điểm M thuộc (O) và khác A, B. Các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau ở điểm C. Đường tròn  (I) đi qua M và tiếp xúc đường thẳng AC tại C. Các đường thẳng CB và CO lần lượt cắt (I) tại điểm thứ hai là E và F. Vẽ đường kính CD của (I), giao điểm của hai đường thẳng DE và AB là K.

  1. chứng minh tam giác OCD cân và tứ giác OEFK nội tiếp.
  2. chứng minh hai tam giác OEF và CED đồng dạng.
  3. đường thẳng đi qua hai điểm chung của (O) và (I) cắt đường thẳng AC tại điểm H. Chứng minh các đường thẳng AF, CK và OH đồng quy.