Đề Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 4

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 4

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 4 mã đề 123 được biên soạn và tổ chức thi vào ngày 27/05/2018 nhằm giúp các em học sinh khối 12 được cọ xát và rèn luyện thường xuyên để có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính thức THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi có đáp án các mã đề 123, 234, 357, 468.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 4:

+ Một bảng khóa điện tử của phòng học gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Một người không biết quy tắc mở cửa trên, đã nhấn ngẫu nghiên liên tiếp 3 nút khác nhau trên bảng điều khiển, tính xác suất để người đó mở được cửa phòng học.

+ Một người thợ gò làm một cái thùng đựng nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp bằng tôn. Biết rằng đường chéo hình hộp bằng 6dm và chỉ được sử dụng vừa đủ 36dm2 tôn.Với yêu cầu như trên người thợ làm được cái thùng có thể tích lớn nhất là Vdm3. Giá trị của V gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?
+ Trong thư viện có 3 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 3 quyển sách hóa, 3 quyển sách sinh. Biết các quyển sách cùng môn giống nhau, xếp 12 quyển sách trên lên giá thành một hàng sao cho không có 3 quyển nào cùng môn đứng cạnh nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp?