Đề Toán THPT Quốc gia 2018 Toàn Thắng – Hải Phòng lần 3

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Toàn Thắng – Hải Phòng lần 3

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Toàn Thắng – Hải Phòng lần 3 mã đề 105 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 nắm vững cấu trúc đề Toán, thử sức và rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, để các em có thể đạt được điểm số tốt nhất. Đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 THPT Toàn Thắng – Hải Phòng lần 3:

+ Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi người đó phải gửi trong bao nhiêu tháng để lĩnh về được 70 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?

+ Trên giá sách của bạn An có 10 quyển sách tham khảo môn toán. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách để lấy ra 2 quyển sách tham khảo toán để học?
+ Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (x – 1)/(2x + 3) trên đoạn [-1;3]. Tính giá trị của biểu thức P = M – m.