Đề Toán sở GD và ĐT Hà Nam 2018

Đề Toán sở GD và ĐT Hà Nam 2018

Đề KSCL Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Hà Nam mã đề 104 thuộc chuyên mục đề thi thử môn Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 90 phút để làm bài, kỳ thi được diễn ra vào ngày 07/05/2018, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề Đề Toán sở GD và ĐT Hà Nam 2018:

+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = |1/4.x^4 – 14x^2 + 48x + m – 30| trên đoạn [0;2] không vượt quá 30. Tổng giá trị các phần tử của tập hợp S bằng?

+ Xếp ngẫu nhiên 3 quả cầu màu đỏ khác nhau và 3 quả cầu màu xanh giống nhau vào một giá chứa đồ nằm ngang có 7 ô trống, mỗi quả cầu xếp được vào một ô. Xác suất để 3 quả cầu đỏ xếp cạnh nhau và 3 quả cầu màu xanh xếp cạnh nhau bằng?
+ Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có các đỉnh là3 trong số 15 điểm đã cho là?