Đề Toán học kì 2 lớp 9 quận Hà Đông 2018

Đề Toán học kì 2 lớp 9 quận Hà Đông 2018

Toán Hà Đông Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn . Các tiếp tuyến với đường tròn (O) kẻ từ điểm A tiếp xúc với đường tròn (O) tại B;C. Trên đường tròn (O) lấy điểm M (khác B;C) sao cho M,A nằm về hai phía của đường BC. Từ M kẻ MH vuông góc với BC. MK vuông với AC, MI vuông với AB.
a.MIBH nội tiếp
b. Đường AM cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là N. Chứng minh ABN đồng dạng với AMB => AB^2=AM.AN
c. Chứng minh góc MIH=MHK
d. Chứng minh MI+MK>=2MH.
Bài 3. Toán Hà Đông Với x;y là số dương thỏa mãn : x+y=6. Tìm giá trị nhỏ nhất của P=x2+y2+33/(xy)

de toan ha dong hk2 lop 9