Đề Toán 2018 sở GD và ĐT Nam Định lần 2

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 sở GD và ĐT Nam Định lần 2

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 sở GD và ĐT Nam Định lần 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 29/05/2018, đề có cấu trúc bám sát đề tham khảo môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi có đáp án các mã đề 135, 246, 357, 496.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 sở Nam Định lần 2:

+ Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng 2 và diện tích toàn phần phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy bằng bao nhiêu?

+ Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu và lãi suất không đổi trong các năm gửi. Sau 5 năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi gần với số nào nhất?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x + y + z = 0 và hai điểm A(1;0;0), B(2;3;1). Mặt cầu (S) đi qua điểm A, B và tiếp xúc với (P) tại hai điểm C. Biết rằng C luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó?