Đề Toán 12 THPT năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Sóc Trăng

Đề Toán 12 THPT năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Sóc Trăng

Đề kiểm tra cuối cấp Toán 12 THPT năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Sóc Trăng mã đề 121 nằm trong chuyên mục đề thi thử Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi có 04 trang, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bắt đầu từ câu 1 đến câu 50, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút.

Trích dẫn Đề Toán 12 THPT năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Sóc Trăng:

+ Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có G, G’ lần lượt là trọng tâm của hai đáy ABC và A’B’C’ (tham khảo hình vẽ). Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AGG’) với hình lăng trụ đã cho là:
A. tam giác vuông.
B. tam giác cân.
C. hình vuông.
D. hình chữ nhật.

+ Theo thống kê của tổng cục dân số Việt Nam vào đầu năm 2003 dân số nước ta là 80.902.400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%/ năm. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số là không thay đổi. Nếu tính từ năm 2003 thì thời điểm gần nhất để dân số nước ta vượt mức 100 triệu là?
+ Bạn An chơi trò chơi xếp các que diêm thành hình tháp theo qui tắc thể hiện như hình vẽ. Để xếp được tháp có 10 tầng thì bạn An cần dùng đúng bao nhiêu que diêm?