Đề thi và đáp án môn Toán trường THPT Đống Đa – Hà Nội năm 2017

Đề thi và đáp án môn Toán trường THPT Đống Đa – Hà Nội năm 2017

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu trong đề :

  1. Cho miếng gỗ hình tứ diện đều SABC có cạnh a = 3cm. Cần đẽo miếng gỗ thành vật hình nón có đỉnh S và có tâm O của đường tròn đáy trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích lớn nhất của khối nón là bao nhiêu?
  2. Một vật chuyển động trên một đường thẳng với vận tốc thay đổi theo thời gian v = f(t) trong đó f(t) là hàm liên tục và nhận giá trị không âm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t = a đến thời điểm t = b (a < b) là bao nhiêu ?
  3. Có một loại sinh vật, cứ sau 1 ngày thì số lượng sinh vật cứ tăng gấp đôi số lượng sinh vật ban đầu. Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì số lượng sinh vật tăng hơn 32 lần số lượng sinh vật ban đầu ?

sửa 1 sửa 2 sửa 3 sửa 4 sửa 5 sửa 6