Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 12 THPT Thăng Long Hà Nội 2017-2018

Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 12 THPT Thăng Long Hà Nội 2017-2018

Đáp án mã đề 172 HK1 Thăng Long. – Thầy Thế Anh 0986.683.218

 

1D 2C 3A 4C 5A 6B 7A 8B 9B 10D
11B 12C 13A 14D 15A 16C 17C 18C 19D 20B
21D 22C 23A 24C 25A 26A 27D 28B 29B 30D
31A 32D 33A 34A 35A 36A 37A 38B 39A 40B
41D 42B 43C 44D 45D 46B 47A 48B 49C 50B

Đánh giá đề HK1 Thăng Long lớp 12  2017-2018 bởi Thầy Thế Anh

Đề khá dễ dàng phù hợp với đề thi học kì – không phù hợp với đề thi THPT vì hơi dễ

de thang long

25383290_826940394144939_92891979_o
25371188_826940384144940_789146031_o25317175_826940417478270_1427615826_o 25319924_826940410811604_817838_o