Đề thi và đáp án môn toán chuyên sư phạm các năm

Đề thi và đáp án chuyên sư phạm môn toán 2018

Điểm thi + điểm chuẩn chuyên sư phạm: xem thêm

Lịch thi chuyên sư phạm: ở đây

Tổng quan về trường chuyên sư phạm: tại đây

Đề thi chuyên sư phạm

dap-an-de-toan-vao-chuyen-dai-hoc-su-pham-ha-noi-33-.7866

Đáp án chuyên sư phạm 2018

dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi
dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi
dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi
dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi
dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi
dap an de toan vao chuyen dai hoc su pham ha noi

Đề thi và đáp án chuyên sư phạm môn toán 2017:

Đề thi:
Toan101-1496248612_600x0
Đáp án:
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Sư phạm

Đề thi và đáp án chuyên sư phạm môn toán 2016:

Đề thi:

 

Đề thi và đáp án chuyên sư phạm môn toán 2014:

Đề thi:
De thi chuyen DHSP nam 2014-05-06
Đáp án:

Dap an de thi vao lop 10 mon Toan 2014 truong THPT chuyen DH Su pham HN