Đề thi và đáp án Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Thái Bình lần 4

Đề thi  và đáp án Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Thái Bình lần 4 

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 4 mã đề 132 gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề có cấu trúc tương tự đề tham khảo môn Toán 2018 của Bộ GD và ĐT.

Trích dẫn đề thi thử Toán chuyên Thái Bình lần 4:

+ Cho một đa giác (H) có 60 đỉnh nội tiếp một đường tròn (O). Người ta lập một tứ giác tùy ý có bốn đỉnh là các đỉnh của H. Xác suất để lập được một tứ giác có bốn cạnh đều là đường chéo của (H) gần với số nào nhất trong các số sau?
+ Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong một đề thi phải bao gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z – 1 = 0, đường thẳng (d): (x – 15)/1 = (y – 22)/2 = (z – 37)/2 và mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 8x – 6y + 4z + 4 = 0. Một đường thẳng (Δ) thay đổi cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 8. Gọi A’, B’ là hai điểm lần lựợt thuộc mặt phẳng (P) sao cho AA’, BB’ cùng song song với (d). Giá trị lớn nhất của biểu thức (AA’ + BB’) là?