Đề thi và đáp án Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam nằm trong chuyên mục đề thi thử môn Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia, đề được biên soạn bám sát đề minh họa Toán 2018 của Bộ GD và ĐT, với cấu trúc gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 12 sở Quảng Nam 2017 – 2018:

+ Hai bạn Bình và Lan cùng dự thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và ở hai phòng thi khác nhau. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, mỗi môn thi có 24 mã đề khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho thí sinh một cách ngẫu nhiên. Xác suất để trong hai môn thi Toán và Tiếng Anh, Bình và Lan có chung đúng một mã đề thi bằng?

+ Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và có diện tích S1. Nối 4 trung điểm A1, B1, C1, D1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S2. Tiếp tục àm như thế, ta được hình vuông thứ ba là A2B2C2D2 có diện tích S3, … và cứ tiếp tục làm như thế ta được các hình vuông lần lượt có diện tích S4, S5, … ,S100 (tham khảo hình vẽ bên). Tính tổng S = S1 + S2 + … + S100.

+ Một người muốn gởi tiền vào ngân hàng để đến ngày 15/3/2020 rút được khoản tiền là 50.000.000 đồng (cả vốn ban đầu và lãi). Lãi suất ngân hàng là 0,55%/tháng, tính theo thể thức lãi kép. Hỏi vào ngày 15/4/2018 người đó phải gởi ngân hàng số tiền là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu trên, nếu lãi suất không thay đổi trong thời gian người đó gởi tiền (giá trị gần đúng làm tròn đến hàng nghìn)?

Đề thi và đáp án Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam