Đề thi và đáp án môn Toán THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 3

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 3

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu trong đề :

  1. Cho một khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy bằng 2a. Một khối cầu bán kính a nằm trong hình trụ. Tính thể tích còn lại của khối trụ sau khi bị chiếm bởi khối cầu ?
  2. Một vật chuyển động với vận tốc 10 (m/s) thì tăng tốc nhanh dần đều với gia tốc . Tính quãng đường mà vật đi được sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.
  3. Một chất phóng xạ theo thời gian sẽ phân hủy tự nhiên. Công thức tính khối lượng chất phóng xạ Cacbon còn lại sau thời gian t (năm) là  với  là khối lượng Cacbon lúc ban đầu. Người ta tìm trong một mẫu đồ cổ có một lượng Cacbon và xác định nó đã mất đi 15% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có độ tuổi khoảng bao nhiêu năm?
     
    0 1 2 3 4 5 6