Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng ( Đề chính thức)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng ( Đề chính thức)Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng ( Đề chính thức)Nẵng ( Đề chính thức)

Đề Toán tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018 - 2019 của Đà Nẵng
HÌNH HỌC
Bài 6: cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O có AB<AC. Trên cung nhỏ AC lấy điểm M khác A thỏa MA < MC. Vẽ đường kính MN của đường tròn (O) và gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên MB, MN. Chứng minh rằng:
  1. bốn điểm A, H, K, M cùng nằm trên một đường tròn.
  2. AH.AK = HB.MK.
  3. khi điểm M di động trên cung nhỏ AC thì đường thẳng HK luôn qua một điểm cố định.