Đề thi Trường THPT Chu Văn An- Hà Nội (HK12016-2017)

Đề thi Trường THPT Chu Văn An- Hà Nội  (HK1-2016-2017)

Các câu hay đều chủ yếu rơi vào Toán ứng dụng + Hình học không gian

1_result 2_result 3_result 4_result 5_result