Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án)

Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án)

Download Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án)

Download Đáp án Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016

Download Đề thi + Đáp án Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (Đề chuyên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐỀ CHÍNH THỨCSố báo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . .

Phòng thi số

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10Môn : TOÁNKhóa ngày 18 – 6 – 2015

Thời gian làm bài : 120 phút

 

Bài 1: (3,0 điểm)

         Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

 1. 2x+32=0
 2. {3x+2y=4xy=3
 3.  x23x=0

Bài 2: (1,5 điểm)

Cho hàm số y=x2 có đồ thị là Parabol (P).

 1. Vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
 2. Viết phương trình đường thẳng () đi qua điểm nằm trên Parabol (P) có hoành độ = 2 và có hệ số góc . Với giá trị nào thì () tiếp xúc (P)?

Bài 3: (1,5 điểm)

Cho phương trình bậc hai ẩn và là tham số

x24xm2=0

 1. Với nào thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1,x2.
 2. Tìm để biểu thức A=∣∣x21x22∣∣ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ bán kính OC vuông góc với đường kính AB. Gọi M là một điểm thuộc cung nhỏ BC sao cho độ dài cung MB gấp đôi độ dài cung MC. Gọi N là giao điểm của AM và OC.

 1. Chứng minh rằng tứ giác OBMN nội tiếp.
 2. Chứng minh tam giác MNO là tam giác cân.
 3. Cho biết AB = 6cm. Tính diện tích tứ giác BMNO.

Bài 5: (1,0 điểm) (Xe lăn cho người khuyết tật)

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta tạo ra nhiều mẫu xe lăn đẹp và tiện dụng cho người khuyết tật. Công ty A đã sản xuất ra những chiếc xe lăn cho người khuyết tật với số vốn ban đầu là 500 triệu đồng. Chi phí để sản xuất ra một chiếc xe lăn là 2 500 000 đồng. Giá bán ra mỗi chiếc là 3 000 000 đồng.

 1. Viết hàm số biểu diễn tổng số tiến đã đầu tư đến khi sản xuất ra được x chiếc xe lăn ( gồm vốn ban đầu và chi phí sản xuất) và hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiếc xe lăn
 2. Công ty A phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có thể thu hồi được vốn ban đầu.

——Hết——