Đề thi Toán trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3 2018

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3 mã đề 127 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 12/03/2018, đề được biên soạn theo chuẩn đề minh họa của Bộ GD và ĐT, đề thi thử Toán có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi Toán trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3 2018:

+ Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường được xác định bởi phương trình s = t^3 – 3t^2 – 5 trong đó quãng đường s tính bằng mét (m), thời gian t tính bằng giây (s). Khi đó gia tốc tức thời của chuyển động tại giây thứ 10 là?
+ Cho hình trụ và hình vuông ABCD có cạnh a. Hai đỉnh liên tiếp A, B nằm trên đường tròn đáy thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai, mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy một góc 45 độ. Khi đó thể tích khối trụ là?

+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, AC ∩ BD = O, A’C’ ∩ B’D’ = O’. M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CC’. Khi đó thiết diện do mặt phẳng (MNP) cắt hình lập phương là hình?
A. Tam giác. B. Tứ giác.
C. Ngũ giác. D. Lục giác.