Đề thi Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2

Đề thi Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2 mã đề 134 được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề minh họa Toán 2018, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi chứa cả kiến thức Toán 11 và Toán 12 – đây là điểm mới trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 so với 2017, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn Đề thi Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng lần 2:

+ Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì anh A mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?
+ Viết công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm x = a, x = b (a < b), có diện tích thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (a ≤ x ≤ b) là S(x). + Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0) = 0. B. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0. C. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0. D. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f”(x0) > 0 hoặc f”(x0) < 0.