Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Đại học Ngoại Thương – Hà Nội 2018

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Đại học Ngoại Thương – Hà Nội 2018

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Đại học Ngoại Thương – Hà Nội gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 11/03/2018, đề thi thử Toán có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Đại học Ngoại Thương – Hà Nội 2018:

+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm mà tọa độ là các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng 4. Nếu các điểm có cùng xác suất được chọn như nhau, vậy thì xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 là?
+ Thầy Quang thanh toán tiền mua xe bằng các kỳ khoản năm: 5.000.000 đồng, 6.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng. Kỳ khoản thanh toán 1 năm sau ngày mua. Với lãi suất áp dụng là 8%. Hỏi giá trị chiếc xe thầy Quang mua là bao nhiêu?

+ Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3h kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của Parabol có đỉnh I(2; 9) với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đường thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.