Đề thi Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh lần 2 2018

Đề thi Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh lần 2 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 103 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 26/04/2018 nhằm đánh giá năng lực môn Toán học sinh khối 12, đồng thời tạo điều kiện để các em làm quen và thử sức trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2018.

Trích dẫn Đề thi Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh lần 2 2018:

+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: x/2 = (y – 1)/-1 = (z + 1)/-1 và điểm A(1;1;1). hai điểm B, C di động trên đường thẳng d sao cho mặt phẳng (OAB) vuông góc với mặt phẳng (OAC). Điểm B’ là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng AC. Biết quỹ tích các điểm B’ là đường tròn cố định, tính bán kính r của đường tròn này.

+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập A = {0;1;2;3; …;9}. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn có tích các chữ số bằng 7875.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x^2 + y^2 = 8 và parabol (P): y = x^2/2 chia hình tròn thành 2 phần. Gọi S1 là diện tích phần nhỏ, S2 là diện tích phần lớn. Tính tỉ số S1/S2.