Đề thi Toán lớp 9 học kì 1 quận Thanh Xuân 2017-2018

Đề thi Toán lớp 9 học kì 1 quận Thanh Xuân 2017-2018

Một số bài toán trong Đề thi Toán lớp 9 học kì 1 quận Thanh Xuân 2017-2018

Cho đường tròn (O;R). Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ME,MF đến đường tròn (với E;F là các tiếp điểm).

  1. Chứng minh M,E,O,F cùng thuộc 1 đường tròn
  2. Đoạn OM cắt đường tròn (O;R) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MEF.
  3. Kẻ đường kính ED của (O;R). Hạ FK vuông góc ED. Gọi P là giao điểm MD và FK. Chứng minh P là trung điểm FK.

de toan hk1 lop 9 thanh xuan 2017 2018