Đề thi Toán lớp 10 học kì 1 trường Chu Văn An Hà Nội 2017-2018

Đề thi Toán lớp 10 học kì 1 trường Chu Văn An Hà Nội 2017-2018

Trích từ Đề thi Toán lớp 10 học kì 1 trường Chu Văn An Hà Nội 2017-2018

Cho tam giác ABC và d là đường thẳng đi qua A. Gọi B’, C’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của B,C lên đường d. Đường thẳng đi qua B’ vuông góc với AC và đường thẳng đi qua C’, vuông góc với AB cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI vuông góc với BC

de hk1 chu van an lop 10 (1) de hk1 chu van an lop 10 (2)