Đề thi Toán sở GD và ĐT Bình Thuận

Đề thi Toán sở GD và ĐT Bình Thuận

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán sở GD và ĐT Bình Thuận mã đề 301 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm đánh giá chất lượng ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 của học sinh khối 12 đang học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đồng thời giúp các em làm quen và thử sức trước với kỳ thi, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán sở Bình Thuận 2018:

+ Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai ?
A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường phẳng thì song song với nhau.
D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

+ Cho hàm số f(x) xác định trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K.
B. Nếu f(x) liên tục trên K thì nó có nguyên hàm trên K.
C. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K.
D. Nếu hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì hàm số F(−x) cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K.
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm M (2; 2;−3), N (−4; 2; 1). Gọi ∆ là đường thẳng đi qua M, nhận vectơ u = (a; b;c) làm vectơ chỉ phương và song song với mặt phẳng (P): 2x + y + z = 0 sao cho khoảng cách từ N đến ∆ đạt giá trị nhỏ nhất. Biết |a|, |b| là hai số nguyên tố cùng nhau, khi đó |a| + |b| + |c| bằng?