Đề thi Toán 2018 trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh

Đề thi Toán 2018 trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh

Lời giải chi tiết có trong khóa học của Thầy Thế Anh: https://thaytheanh.com/

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Ngô Quyền – Quảng Ninh mã đề 119 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề minh họa môn Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử môn Toán 2018:

+ Bạn A có một tấm bìa hình tròn (như hình vẽ), bạn ấy muốn dùng tấm bìa đó tạo thành một cái phễu hình nón, vì vậy bạn phải cắt bỏ phần quạt tròn AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau. Gọi x là góc ở tâm của hình quạt tròn dùng làm phễu. Giá trị của x để thể tích phễu lớn nhất là?
+ Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2;9) với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.

+ Cho tứ diện ABCD có thể tích V = 2028. Gọi A1B1C1D1 là tứ diện với các đỉnh lần lượt là trọng tâm tam giác BCD, CDA, DAB, ABC và có thể tích V1. Gọi A2B2C2D2 là tứ diện với các đỉnh lần lượt là trọng tâm tam giác B1C1D1, C1D1A1, D1A1B1, A1B1C1 và có thể tích V2 … cứ như vậy cho tứ diện AnBnCnDn có thể tích Vn với n là số tự nhiên lớn hơn 1. Tính T = lim (V1 + V2 + … + Vn) khi n → +∞.