Đề thi Toán 12 trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – Sóc Trăng lần 1

Đề thi Toán 12 trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – Sóc Trăng lần 1

Đề khảo sát năng lực Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – Sóc Trăng lần 1 mã đề A thuộc chuyên mục đề thi thử Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề gồm 8 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian dành cho các thí sinh là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề thi Toán 12 trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – Sóc Trăng lần 1:

+ Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng với lại suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 8 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

+ Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 4 học sinh lớp 12B và 6 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 12 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng?
+ Cho hai hình vuông ABCD và ABEF có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi O là tâm hình vuông ABEF ; S là điểm đối xứng với O qua mặt phẳng (ECD). Thể tích của khối đa diện ABCDSEF bằng?