Đề thi Toán 12 lần 2 2018 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

Đề thi Toán 12 lần 2 2018 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

Đề thi Toán 12 lần 2 2018 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk mã đề 132 được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa môn Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thi thử THPTQG để kiểm tra chất lượng ôn tập của học sinh khối 12, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề thi khảo sát Toán 12 có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 Đề thi Toán 12 lần 2 2018 trường THPT Phan Chu Trinh – Đăk Lăk

+ Một nhóm 10 học sinh gồm 6 nam trong đó có Quang, và 4 nữ trong đó có Huyền được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; -3; 7), B(0; 4; -3) và C(4; 2; 5). Biết điểm M(x0; y0; z0) nằm trên mp(Oxy) sao cho |vtMA + vtMB + vtMC| có giá trị nhỏ nhất. Khi đó tổng P = x0 + y0 + z0 bằng?

+ Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = A.e^Nr (trong đó A: là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người?