Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Trần Phú

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Trần Phú32890921_1654763701307624_5542998291576258560_n

HÌNH HỌC

Bài 4:

A.cho nữa đường tròn tâm O bán kính AB. Lấy các điểm D, E trên nữa đường tròn sao cho các đường thẳng AE, BD cắt nhau tại C nằm ngoài đường tròn. Gọi H là giao điểm của AD và BE, CH cắt AB tại I.

  1. chứng minh tam giác AEB và tam giác AIC đồng dạng.
  2. chứng minh OE là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.
  3. giả sử các điểm D, E di chuyển trên nữa đường tròn sao cho số đo cung ED = 40 độ. Chứng minh khi đó đường thẳng đi qua C vuông góc với EH luôn đi qua một điểm cố định.

B. đường tròn lớn nhất của một hình cầu có chu vi là 24pi cm. Tính thể tích hình cầu đó.