Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS – THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS – THPT Lương Thế Vinh 

32748961_1631161790332719_1884362960625729536_n

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O;R) có BC cố định, A di động. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H.

  1. chứng minh tứ giác AEHF và BFEC nôi tiếp.
  2. tính diện tích hình viên phấn tạo bởi dây BC và cung nhỏ BC nếu biết BC = R.(căn 3).
  3. khi AB<AC, qua C kẻ đường thẳng song song với BE và cắt (O) tại I. Đường thẳng AH cắt (O) tại G. Chứng minh BCIG là hình thang cân.
  4. đặt AB = c, BC = a, AC = b. Tìm vị trí của A để tích a.b.c đạt giá trị nhỏ nhất.