Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Gia Thụy – Long Biên

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Gia Thụy – Long Biên 

33994861_1016876255129427_6246544364504350720_n

HÌNH HỌC

Bài 4: cho hai đường tròn (O;R) và (O;R’) tiếp xúc ngoài với A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B thuộc (O); C thuộc (O’)). Tiếp tuyến chung tại A cắt BC tại I.

  1. chứng minh các tứ giác OBIA và AICO’ nội tiếp đường tròn.
  2. chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác IOO’.
  3. chứng minh BC = 2. (can (R.R’)).
  4. gọi (S;r) là đường tròn tiếp xúc với đoạn thẳng BC và tiếp xúc ngoài với các đường tròn (O;R) và (O’;R’) chứng minh: ( 1/căn r) = (1/ căn R) + ( 1/ căn R’).