Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Hải Hậu

Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Hải Hậu

33712136_1009784815844077_5820207824596107264_o

HÌNH HỌC

Bài 4: cho đường tròn (O) đường kính BC. Trên đoạn OC lấy điểm H (H khác O và C), qua H kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt (O) tại A. Hai tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại P, PO cắt AB tại M.

  1. chứng minh: tứ giác APBO nội tiếp đường tròn và tứ giác AMOH nội tiếp đường tròn.
  2. gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AP, KM cắt BC tại E. Chứng minh 2ME.BM = BE.AC.
  3. gọi N là giao điểm KH và PC. Chứng minh HK=3KN.