Đề thi thử vào 10 Lương Thế Vinh 2019 lần 3

Đề thi thử vào 10 Lương Thế Vinh 2019 lần 3

 

Đăng kí học: Thầy Thế Anh -0986.683.218

Xem thêm: Đề và đáp án đề thi Long Biên Hk2 lớp 9 2019

Đề thi học kì 2 lớp 9 quận Gia Lâm 2019

+ Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B cách nhau 54 km, cùng lúc đó một khúc gỗ trôi tự do theo dòng nước từ A. Khi ca nô đến B, nó dừng lại ở đó 2 giờ và quay trở lại về A. Trên đường về, ca nô gặp khúc gỗ tại vị trí cách A 19 km. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 4km/h.

+ Cho parabol (P): y = x^2 và đường thẳng (d): y = 2mx + 2m + 3.
a) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại điểm phân biệt A và B nằm khắc phía của Oy.
b) Với các giá trị của m ở câu a, lần lượt kẻ AH, BK vuông góc với Ox tại H và K. Gọi P là giao điểm của (d) và Oy. Tìm m để tam giác PHK vuông tại P.
+ Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB tại I cố định nằm giữa A và O. Lấy M bất kì trên cung nhỏ BC (M không trùng với B, C). AM cắt CI tại điểm K.
a) Chứng minh tứ giác BMKI nội tiếp.
b) Chứng minh AK.AM = AI.AB = AC^2.
c) Nếu tam giác BIC quay quanh quạnh BI một vòng ta sẽ được một hình nón đỉnh B. Hãy tính thể tích hình nón này khi ABC = 30°.
d) Tìm vị trí của M trên cung nhỏ BC để chu vi tứ giác ABMC lớn nhất.