Đề thi thử và lớp 10 trường THCS Đông Dư

Đề thi thử và lớp 10 trường THCS Đông Dư

33773361_1992455991016165_2754467989846753280_o

HÌNH HỌC

Bài 4: cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi I là trung điểm của OA, vẽ dây CD vuông góc AB tại I. Trên cung lớn CD lấy điểm E ( E khác B) bất kì, AE cắt CD tại F.

  1. chứng minh tứ giác  BEFI nội tiếp.
  2. tứ giác ACOD là hình gì? vì sao?
  3. chứng minh O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD.
  4. tìm vị trí điểm E trên cung lớn CD sao cho khoảng cách từ I tới tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF đạt giá trị nhỏ nhất.