Đề thi thử và đáp án chi tiết THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội lần 4

Đề thi thử và đáp án chi tiết THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội lần 4

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu trong đề :

  1. Một hình hộp chữ nhật có độ dài 3 cạnh lần lượt là 2, 2, 1. Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình hộp nói trên ?
  2. Cho x, y là số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của P = x + y.
  3. Gọi (H) là phần giao của 2 khối  hình trụ có bán kính a, hai trục hình trụ vuông góc với nhau. Tính thể tích hình (H) ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23