Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

33401167_347149025689361_468050052560977920_n

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn (O;R), gọi I là giao điểm của MP và QN, kẻ IH vuông góc với MN, IK vuông góc với MQ (H thuộc MN, K thuộc MQ)

  1. chứng minh: tứ giác MHIK nội tiếp đường tròn.
  2. chứng minh: IM.IP=IN.IQ.
  3. chứng minh: tam giác HIK đồng dạng với tam giác NPQ.
  4. gọi S là diện tích tam giác MNQ, S’ là diện tích tam giác HIK. Chứng minh ( S’/S) <= ((HK)^2/(4MI^2).