Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quốc học Huế

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quốc học Huế giúp học sinh làm quen và thử sức đối với đề thi có cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019 (gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức 3 khối 10, 11, 12 với thời gian làm bài 90 phút).

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết – THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên KHTN – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quốc học Huế:

Câu 3: Trong các khối trụ có cùng thể tích, khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy R thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì có diện tích toàn phần nhỏ nhất?

A. h = 2R

B. R = 2h

C. R = 3h

D. h = 3R

Câu 9: Tung một con xúc xắc không đồng chất thì xác suất xuất hiện mặt hai chấm và ba chấm lần lượt gấp 2, gấp 3 lần xác suất xuất hiện các mặt còn lại, xác suất xuất hiện các mặt còn lại như nhau. Xác suất để sau 7 lần tung có đúng 3 lần xuất hiện mặt số chẵn và 4 lần xuất hiện mặt số lẻ gần bằng số nào sau đây?

A. 0,234

B. 0,292

C. 0,2342

D. 0,2927

Câu 18: Từ các chữ số của tập hợp {0;1;2;3;4;5} lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ít nhất 5 chữ số và các chữ số đôi một phân biệt?

A. 405

B. 642

C. 312

D. 522