Đề thi thử Toán THPTQG 2019 và Đáp án – THPT Tiên Lãng – Hải Phòng

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG 2019 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG

“Đề thi thử Toán THPTQG 2019 và Đáp án – THPT Tiên Lãng – Hải Phòng” bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 – gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử Toán THPTQG 2019 – THPT Tiên Lãng – Hải Phòng, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – THPT Chuyên Thái Bình (lần 5)

Đề thi thử Toán THPTQG 2019 và Đáp án – THPT Nguyễn Đình Chiểu

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử Toán THPTQG 2019 – THPT Tiên Lãng – Hải Phòng:

Câu 12: Một khối đồ chơi gồm một khối nón (N) xếp chồng lên một khối trụ (T). Khối trụ (T) có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là r1, h1. Khối nón (N) có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là r2, h2 thỏa mãn r2 = 2/3.r1 và h2 = h1 (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 124 cm3, thể tích khối nón (N) bằng

A. 62 cm3

B. 15 cm3

C. 108 cm3

D. 16 cm3

Câu 40: Ông A vay ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,67% /tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông ta bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ mỗi tháng đều bằng nhau và bằng 3 triệu. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi bằng cách hoàn nợ đó, ông A cần trả ít nhất bao nhiêu tháng kể từ ngày vay đến lúc hoàn hết nợ ngân hàng (giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi).

A. 17 tháng

B. 19 tháng

C. 18 tháng

D. 20 tháng