Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa lần 3 mã đề 357 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, thông qua các kỳ thi thử Toán học sinh sẽ làm quen với quy chế thi cử, nắm vững được dạng đề, dạng câu hỏi, rèn luyện tốc độ làm bài, kỹ năng giải toán … từ đó có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2018:

+ Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số tự nhiên từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại( không cho mở nữa).

+ Cho ba số thực dương a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân, đồng thời ba số lna, 2lnb, 3lnc theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phương trình (b + 2017)^x + (c + 2016)^x = (a + 2018)^x có hai nghiệm.
B. Phương trình (a + 2018)^x + (c + 2016)^x = (b + 2017)^x vô nghiệm.
C. Phương trình 2016a^x – 4034b^x + 2018c^x = 0 có nghiệm duy nhất.
D. Phương trình (a + 2018)^x + (b + 2017)^x = 2(c + 2016)^x vô nghiệm.
+ Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 12 m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức vA(t) = 12 – 4t (đơn vị tính bằng
m/s), thời gian t tính bằng giây. Hỏi rằng để 2 ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?