Đề thi thử Toán THPTQG 2018 sở GD và ĐT Cao Bằng

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 sở GD và ĐT Cao Bằng

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 sở GD và ĐT Cao Bằng mã đề 001 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi chứa cả các câu hỏi của chương trình Toán 11 và Toán 12 theo như định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018, điều này được thể hiện trong đề tham khảo môn Toán được ban hành từ tháng 1 năm 2018, đề thi có đáp án.