Đề thi và đáp án Toán THPT THPT Hương Khê – Hà Tĩnh lần 1 2018

Đề thi và đáp án Toán THPT  THPT Hương Khê – Hà Tĩnh lần 1 2018

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Hương Khê – Hà Tĩnh lần 1 mã đề 001 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa Toán 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành từ tháng 1/2018, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn Đề thi và đáp án Toán THPT  THPT Hương Khê – Hà Tĩnh lần 1 2018:

+ Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = 1 −πi
A. Phần thực là 1 và phần ảo là −π.
B. Phần thực là 1 và phần ảo là π.
C. Phần thực là 1 và phần ảo là −πi.
D. Phần thực là -1 và phần ảo là −π.
+ Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn 0 < a < b

+ Cho hàm số y = x^3 – 3x có đồ thị (C) và đường thẳng y = k(x + 1) + 2 (d). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của k để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M(-1; 2), N, P sao cho các tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau. Tính tích tất cả các phần tử của tập S.