Đề thi thử Toán Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2 mã đề 132 gồm 06 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 THPT TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2:

+ Cho hình vuông cạnh bằng 1, chia thành 3×3 ô vuông rồi bỏ đi ở giữa. Tiếp tục mỗi ô vuông nhỏ cũng chia đều thành 3×3 ô vuông rồi bỏ đi ở giữa. Gọi (un) là dãy các tổng diện tích còn lại sau khi loại bỏ các ô vuông lần thứ n. Chọn khẳng định đúng?
A. (un) là cấp số nhân với công bội q = 1/3.
B. (un) là cấp số nhân với công bội q = 8/9.
C. (un) là cấp số cộng với công sai d = -1/3.
D. (un) là cấp số cộng với công sai d = -1/9.

+ Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M, N là trung điểm các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng của với B qua D. Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện có chứa đỉnh A có thể tích V. Tính V.
+ Trong kì thi THPT quốc gia, tại hội đồng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính xác suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết rằng hội đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh và việc xếp các thí sinh vào các phòng thi là hoàn toàn ngẫu nhiên.