Đề thi thử Toán 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên lần 3

Đề thi thử Toán 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên lần 3

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên lần 3 mã đề 061 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án các mã đề 061, 104, 132, 209, 238, 357.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên lần 3:

+ Cho hàm số y = (2mx + m)/(x – 1). Với giá trị nào của tham số thực m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8.
+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc vào tập S. Xác suất để chọn được một số thuộc S và số đó chia hết cho 9 là?

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi Sx là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Sx song song với BC.
B. Sx song song với DC.
C. Sx song song với AC.
D. Sx song song với BD.