Đề thi thử Toán 2018 THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử Toán 2018 THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1 mã đề 101 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề giúp các em học sinh thử sức và rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Trích dẫn Đề thi thử Toán 2018 THPT Trần Phú – Hà Tĩnh lần 1:

+ Một khúc gỗ có dạng khối nón có bán kính đáy r = 30cm, chiều cao h = 120cm. Anh thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng khối trụ như hình vẽ. Gọi V là thể tích lớn nhất của khúc gỗ dạng khối trụ có thể chế tác được. Tính V

+ Một cốc nước có dạng hình trụ đựng nước chiều cao 12cm, đường kính đáy 4cm, lượng nước trong cốc cao 8cm. Thả vào cốc nước 4 viên bi có cùng đường kính 2cm. Hỏi nước dâng cao cách mép cốc bao nhiêu xăng-ti-mét? (làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân, bỏ qua độ dày của cốc).

+ Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau a, b, c. Gọi (P) là mặt phẳng qua a, (Q) là mặt phẳng qua b sao cho giao tuyến của (P) và (Q) song song với c. Có nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng (P) và (Q) thỏa mãn yêu cầu trên?

A. Một mặt phẳng (P), một mặt phẳng (Q).
B. Một mặt phẳng (P), vô số mặt phẳng (Q).
C. Một mặt phẳng (Q), vô số mặt phẳng (P).
D. Vô số mặt phẳng (P) và (Q).