Đề thi thử Toán 12 THPT Phổ Thông Năng Khiếu – TP. HCM lần 1 2018

Đề thi thử Toán 12 THPT Phổ Thông Năng Khiếu – TP. HCM lần 1 2018 

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phổ Thông Năng Khiếu – TP. HCM lần 1 mã đề 123 gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Trích dẫn đề thi thử Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phổ Thông Năng Khiếu – TP. HCM lần 1:

+ Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Dựng một hình trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP, một đáy thuộc mặt phẳng (ABC). Biết diện tích xung quanh của hình trụ bằng tổng diện tích hai đáy. Tính thể tích hình chóp S.ABC.

+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 4y + 4z = 0 và điểm M (1;2;-1). Một đường thẳng thay đổi qua M và cắt (S) tại hai điểm A, B. Tìm giá trị lớn nhất của tổng MA + MB.
+ Người ta viết thêm 999 số thực vào giữa số 1 và số 2018 để được một cấp số cộng có 1001 số hạng. Tìm số hạng thứ 501.