Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định mã đề 135 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi được tổ chức vào ngày 15/05/2018, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán:

+ Cho hàm số y = (x^2 − 2x − 3)/(x^2 − 1). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang.

+ Một đa giác đều có 24 đỉnh, tất cả các cạnh của đa giác sơn màu xanh và tất cả các đường chéo của đa giác đó sơn màu đỏ. Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có ba đỉnh là các đỉnh của đa giác đều trên. Người ta chọn ngẫu nhiên từ X một tam giác, tính xác suất để chọn được tam giác có ba cạnh cùng màu.
+ Hồng muốn qua nhà Hoa để cùng Hoa đến chơi nhà Bình. Từ nhà Hồng đến nhà Hoa có 3 con đường đi, từ nhà Hoa tới nhà Bình có 2 con đường đi. Hỏi Hồng có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Bình?