Đáp án + Đề thi thử THPT Thăng Long Hà Nội Toán 9 vào 10

Đề thi thử THPT Thăng Long Hà Nội Toán 9 vào 10

Đáp án Đề thi thử THPT Thăng Long Hà Nội Toán 9 vào 10 chi tiết được update trong khóa học https://thaytheanh.com/course/khoa/

de thi thu 9 vao 10 thpt thang long

Đáp án được giải bởi thầy Thế Anh

IMG_7321 IMG_7322

IMG_7323

Lời giải bài 9 -9,5-10 điểm ở trong khóa học VIP 9 của Thầy Thế Anh và các lớp offline của thầy Thế Anh