Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 2

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Trong Vật lý, sự phân rã của các chất phóng xạ được tính theo công thức   trong đó  là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ, m(t) là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t, k là hằng số phóng xạ phụ thuộc vào từng loại chất. Biết chu kỳ bán rã của  là khoảng 5730 năm (tức là 1 lượng  sau 5730 năm thì còn lại một nửa). Người ta tìm được trong một mẫu đồ cổ một lượng các-bon và xác định được là nó đã mất đi khoảng 25% lượng các-bon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ vật có tuổi là bao nhiêu ?
  2. Trong mặt phẳng phức, cho số phức z được biểu diễn bởi điểm M(2;3). Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức z liên hợp?
  3. Khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 1, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích khối chóp trên gần với số nào sau đây nhất?

0 1 2 3 4 5