Đề thi thử môn Toán THPTQG2019 – THPT Quỳnh Lưu 2 – Nghệ An

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPTQG2019 – THPT QUỲNH LƯU 2 – NGHỆ AN

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2019 của trường THPT Quỳnh Lưu 2 và Đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh làm quen và thử sức đối với đề thi môn Toán; đồng thời đánh giá được năng lực của học sinh trong thời điểm hiện tại. Cấu trúc của đề thi thử gần giống với cấu trúc đề thi môn Toán THPTQG2019 còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao năng lực làm đề.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 và Đáp án chi tiết – Bộ GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử môn Toán 12 và Đáp án chi tiết – Sở GD&ĐT Thanh Hóa

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong đề thi thử môn Toán THPTQG2019 – THPT Quỳnh Lưu 2 – Nghệ An:

Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;0;2). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. M thuộc (Oyz)

B. M thuộc (Oxz)

C. M thuộc (Oxy)

D. M thuộc Oy

Câu 6: Phần ảo của số phức z=2i+5 là:

A. 5

B. 2i

C. 2

D. 5i

Câu 24: Một trường THPT có 10 lớp 12, mỗi lớp cứ 3 học sinh tham gia vẽ tranh cổ động. Các lớp tiến hành bắt tay giao lưu với nhau (các học sinh cùng lớp không bắt tay với nhau). Tính số lần bắt tau của các học sinh với nhau, biết rằng 2 học sinh khác nhau ở 2 lớp khác nhau chỉ bắt tay đúng 1 lần. 

A. 405

B. 435

C. 432

D. 425

Câu 28: Hai người A, B đang chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một người di chuyển tiếp với vận tốc v1 = 6 – 3t mét trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc v2 = 12 – 4t mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn.

A. 25 mét

B. 22 mét

C. 24 mét

D. 20 mét